October 1, 2015

LMIA

بررسی تاثیر پیشنهاد شغلی بر بازار کار در کانادا یا “Labour Market Impact Analysis” مخفف به LMIA

LMIA یا همان  LMO سابق برای کارفرمایانی که قصد استخدام نیروی کار خارجی داشته باشند الزامی است.

برای جلوگیری از رشد بیکاری و حمایت از کارکنان کانادایی، وزارت کار و منابع انسانی کانادا بایستی پیشنهاد های شغلی یا جاب آفر (job offer) را تایید کند.

LMIA چگونه عمل میکند؟

نحوه تایید پیشنهاد شغلی به این گونه است که قانون  LMIA کارفرمایان را موظف میکند شغل پیشنهادی را به چهار هفته متوالی حداقل به سه شکل مختلف از جمله وبسایتهای تخصصی کاریابی، نشریات سراسری و پر تیراژ و وبسایت اختصاصی کاریابی دولت کانادا www.jobbank.gc.ca آگهی کند تا متقاضیان احتمالی واجد شرایط بتوانند برای این شغل تقاضای خود را بفرستند.پس از اتمام دوره چهار هفتگی کارفرما موظف است رزومه های دریافتی را بررسی کرده و دلایل منطقی برای نپذیرفتن متقاضیان ارائه دهد.

کارفرما بایستی آگهی شغلی را به صورتی تنظیم کند که در سراسر خاک کانادا دیده شود، چرا که احتمال دارد شخص واجد شرایط آماده باشد برای بدست آوردن آن شغل تغییر مکان داده در شهر مورد نظر مشغول به کار شود.لازم به ذکر است که پیشنهاد شغلی بایستی رسمی، مکتوب، تمام وقت و حداقل برای یک سال معتبر باشد. مشاغل فصلی و پاره وقت مورد تایید وزارت کار نخواهند گرفت.

حقوق و مزایای پیشنهادی

در نظر گرفتن حقوق عادلانه نکته بسیار حساس و کلیدی در LMIA به شمار میرود. چنانچه حقوق پیشنهادی کمتر از حد لازم باشد، کارفرما به ضایع کردن حقوق کارگران خارجی متهم شده و تقاضای ایشان رد خواهد شد، بر عکس اگر حقوق پیشنهادی بالا باشد نیز کارفرما به ضایع کردن حقوق کانادایی ها متهم شده و تقاضایشان رد خواهد شد. در تعیین حقوق متناسب شرایطی مانند استان و شهر مورد نظر، نرخ بیکاری کلی، نرخ بیکاری برای آن شغل به خصوص و متوسط حقوق دریافتی برای آن شغل تاثیر گذار هستند.

اگر چه دولت کانادا برای کارفرمایان شرایط به نظر سخت گیرانه ای برای استخدام نیروی کار خارجی در نظر گرفته است، با این وجود برخی از مشاغل از خاص از گرفتن LMIA معاف هستند.

نیروی کار خارجی پس از دریافت LMIA  مثبت میتواند برای گرفتن ویزای کار برای خود و اعضای خانواده خود اقدام کند. پس از اتمام یک دوره یک ساله کار تمام وقت در کانادا بسته به نوع شغل متقاضی، امکان گرفتن اقامت دائم کانادا از طریق برنامه تجربه کانادایی وجود دارد.